Thursday 28 February 2019

DEWESTERNISASI DAN ISLAMISASI MANTIQ


Ilmu Mantiq merupakan satu simbol bagaimana cara umat Islam berhadapan dengan anasir asing dari Barat.

Sebahagian ulama’ Islam tidak menolak bulat-bulat ilmu daripada Barat, bahkan mereka mengambil dan memanfaatkannya setelah melalui beberapa proses yang sepatutnya.


Mereka akan menapis ilmu tersebut daripada perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam, kemudian menulisnya semula dengan format baru yang menepati aqidah dan syariat Islam. Dalam bahasa falsafahnya-dewesternisasi, kemudian islamisasi ilmu.

Mantiq, sepetimana yang diketahui-merupakan ilmu yang disusun oleh Aristotle, telah melalui proses dewesternisasi dan islamisasi hingga menghasilkan ilmu Mantiq Islam. Mantiq baru ini menjadi asas penting untuk memhami karya turath klasik Islam, dan begitu signifikan hingga hari ini.