Tuesday 30 April 2013

KENAPA IKHWAN TIDAK BERGABUNG DENGAN SYUBBANUL MUSLIMIN?Ikhwan Al-Muslimin Dan Pertubuhan Islam

Ke atas seorang akh Muslim itu, untuk menetapkan pendiriannya dan hubungannya dengan pertubuhan-pertubuhan yang pelbagai di Mesir ini. Ini adalah supaya pandangan dan muamalahnya dengan pertubuhan tersebut selari dengan pendirian-pendirian yang telah digariskan, supaya dia tidak memusuhi siapa yang sepatutunya dijadikan wali, atau mencintai siapa yang sepatutnya dijauhi,  atau mempromosikan sudut pandangan yang diiktibarkan sebagai memerangi dakwah itu sendiri.

Saya telah jelaskan pendapat serta pendirian Islam berhubung pelbagai masalah yang bermain di kotak fikiran umat Islam ketika ini. Dalam kesempatan ini juga saya ingin jelaskan kepada sidang hadirin sekalian pendirian Ikhwan al-Muslimin tentang pertubuhan-pertubuhan Islam yang ada di Mesir. Ramai di kalangan pencinta kebaikan berharap semoga semua pertubuhan ini bergabung dan bersatu di bawah satu pertubuhan Islam yang menuju ke arah satu matlamat. Ia suatu harapan yang besar dan cita-cita yang mulia dicitakan oleh setiap orang yang cintakan kebaikan untuk negara ini.

Ikhwan al-Muslimin melihat kesemua pertubuhan ini walau apa sekalipun pendekatannya semuanya bekerja untuk menaikkan Islam. Ikhwan mengharapkan kejayaan buat semua pertubuhan ini. Ikhwan tidak pernah lupa untuk meletakkan satu agenda bagi mendekatkan kesemua pertubuhan ini, berusaha untuk menggabungkan dan menyatukan kesemua pertubuhan ini dalam suatu agenda yang disepakati bersama. Perkara ini telah diputuskan di dalam Muktamar Tahunan Ikhwan Kali Ke-4 yang diadakan di Mansoura dan Asyout pada tahun lepas. Saya sampaikan berita gembira kepada kamu bahawa apabila Maktab al- Irshad mula melaksanakan keputusan ini mereka menerima sambutan yang baik daripada semua pertubuhan yang mereka hubungi. Sambutan ini menandakan usaha ini akan berjaya tidak lama lagi, dengan izin Allah.Ikhwan Dan Syubban al-Muslimin
Persoalan ini selalu berlegar dalam kotak fikiran orang ramai, apakah perbezaan antara jamaah Ikhwan dan jamaah Syubban? Kenapa kedua-dua jamaah ini tidak bergabung menjadi satu dan menggunakan pendekatan yang satu?
Sebelum saya menjawab soalan ini suka saya tegaskan kepada pihak yang mahukan wujudnya penyatuan tenaga dan kerjasama yang erat antara kedua-dua jamaah, bahawa Ikhwan dan Syubban terutama di Kaherah ini tidak pernah merasakan mereka berada dalam suasana persaingan. Sebaliknya mereka merasakan mereka berada dalam suasana kerjasama yang erat dan teguh. Kebanyakan isu-isu umum berkenaan Islam yang dibangkitkan oleh Ikhwan dan Syubban adalah sama dan bersama. Sebabnya matlamat yang dikongsi bersama oleh kedua-dua jamaah ialah berusaha dengan apa jua yang boleh bagi memartabatkan Islam dan membawa manfaat untuk umat Islam. Cuma wujud sedikit perbezaan mengenai cara berdakwah dan strategi yang diamalkan oleh kedua-dua penggerak serta cara penggemblengan tenaga dilakukan. Saya yakin kesemua jamaah Islam ini akan bersatu di bawah satu badan tidak lama lagi. Masa menentukan segala-galanya, dengan izin Allah.


Sumber : Risalah Manhaj dan Risalah Muktamar Kelima, Himpunan Risalah Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna

#Nota; Ikhwan Muslimin ditubuhkan pada tahun 1928, beberapa tahun selepas Syubbanul Muslimin tertubuh. Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna sendiri merupakan salah seorang ahli Syubbanul Muslimin sebelum beliau menubuhkan Ikhwan.


Amar Ismat Mohd. Nasir
Nasr City, Cairo
30 April 2012 12.04 pm  

Artikel Terkait

1 comments so far

adakah Hasan Al-Banna jemaah syubbanul muslimin? dan megapa beliau menubuhkan ikhwan selepas itu?
apa pendapat Admin perihal kepelbagaian jemaah khususnya di Malaysia


EmoticonEmoticon