Thursday 18 April 2019

INTERAKSI AL-QURAN DAN SAINS

Bucailleism memang tidak sepatutnya digunakan dalam membuktikan kebenaran Al-Quran. Perkara ini sudah dibahas oleh ramai mufassir moden seperti Sayyid Qutb rhm di dalam Fi Zilal Al-Quran dan lain-lain tafsir.

Cuma mengatakan Al-Quran dan sains itu tiada kaitan dan terpisah kerana sifat tabii kedua-duanya berbeza, itu adalah dakwaan yang kurang tepat.Az-Zurqani di dalam kitabnya Manahil Irfan ada menulis tentang interaksi Al-Quran dan Sains. Berikut adalah beberapa pandangan yang dibawakan oleh beliau:
1.     Tema dan objektif utama Al-Quran adalah mukjizat dan hidayah. Segala tema serta objektif lain merupakan cabang yang terhasil daripada dua tema utama ini.
2.     Al Quran bukan sebuah rujukan sains untuk mentafsirkan kejadian alam secara terperinci. 
3.     Al Quran tidak menjadikan sains sebagai tema utamanya kerana teori sains itu berubah dari semasa ke semasa, sedangkan wahyu dan kebenaran itu tetap, absolut dan satu walaupun berbeza tempat dan masa.
4.     Walaupun begitu, Al Quran ada menyuruh dan menggalakkan agar kajian sains dilakukan terhadap fenonema alam dan diri manusia itu sendiri.
5.     Al Quran juga ada menceritakan tentang beberapa kejadian alam dan sains, yang mana kejadian itu membawa kepada bukti bahawa wujudnya Pencipta yang menjadikan alam ini sedemikan rupa. Sains diceritakan untuk memenuhi objektif utama Al Quran iaitu hidayah.
6.     Apabila menceritakan tentang sains, Allah menggunakan perkataan yang ringkas tetapi padat, yang boleh menghasilkan pelbagai bentuk kajian. Sebagai contoh, Allah menggunakan perkataan "أزواجا" ketika mengatakan tentang ciptaanNya. Ulama silam menyatakan bahawa azwaja yang dimaksudkan adalah dualisme seperti langit-bumi, siang-malam, jasmani-rohani dll. Manakala ulama kontemporari pula menyatakan bahawa azwaja bermaksud berpasang-pasangan iaitu jantan betina.

Wallahua'lam, kita mohon petunjuk Allah.

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon